Energiplanlegging helt fra begynnelsen

Er du interessert i smartere energiløsninger for ditt nybygg?

Både solfangere og solceller kan ha en plass i energimiksen for ditt nye hus.

Planlegging i en tidlig fase kan gi innsparinger både med tanke på valg av løsninger i tillegg til at installasjon blir utført som en del av byggingen, og ikke som et tillegg etterpå. Eksempler er valg av billigere takløsning og dekke det med solfangere, solcelletakstein eller solceller, trekking av elektrokabler før veggplater er montert osv.