Automatisk utkobling ved brann

Ved brann i et stort solcelleanlegg kan spenningen i solcellestrengene være et hinder for slukkemannskap. Spenningen i hver streng kan være opp mot 1000 Volt likestrøm, og ettersom solcellene er spenningssatt også ved dårlige solforhold/halvmørke, gir det økt sikkerhet å kunne koble ut hvert enkelt solcellepanel.

Frakobling skjer ved at hvert solcellepanel har en koblingsboks som kommuniserer trådløst med en kontrollenhet. Denne kobler ut hvert enkelt panel ved signal fra egen brannbryter, ved strømutfall eller fra app.